Унизителното отношение към задържани е тежка окова върху тялото на България


Позиция на ПП “Зелените”

06 август 2018 г.

Преди няколко дни пред очите на цяла България бившият кмет на столичния район „Младост“ Десислава Иванчева беше подложена на унизително и нечовешко отношение от страна на силовите органи – за да бъде отведена в болницата, тя беше принудена да се движи с вериги на краката и кръста и с белезници на ръцете. Това отношение е още по-скандално, предвид факта, че се прилага срещу жена, която страда от тежко хронично заболяване и която има други здравословни проблеми, обострили се след арестуването и принудителното й държане в ареста вече почти четири месеца.

Зелените категорично осъждаме начина, по който публично се унижават български граждани, включително и непълнолетни, чрез използването на окови и прекомерни мерки за сигурност, несъответстващи на степента на риск при задържане и конвоиране. При изпълнение на служебните си задължения държавните служители от местата за лишаване от свобода могат да използват физическа сила, помощни средства и оръжие, само ако спазването на реда и дисциплината не може да бъде постигнато по друг начин.

Законът е пределно ясен – за унижение и изтезание се счита и необоснованото използване на помощни средства, когато това не е абсолютно наложително и се използва само в краен случай след индивидуална преценка на ситуацията и личността. Към лишените от свобода и задържаните под стража лица не могат да се прилагат мерки, които имат за цел причиняване на физически страдания или унижаване на човешкото им достойнство. Европейското законодателство също гарантира правата на личността при обосновано подозрение в престъпление и наказателно преследване, като никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отношение или наказание.

Свидетели сме на това как българските власти погазват конституционно уредените права на гражданите, както и създават нови предпоставки за нарушаване на граждански свободи чрез приемане на нормативни актове, противоречащи на основния закон и демократичните устои. Властта поддържа зависима репресивна машина за имитация на борба с корупцията, прилага избирателно и превратно законите. Равенството пред закона не касае знакови лица и политици, които недосегаемо се разхождат на свобода, въпреки влезлите им в сила осъдителни присъди, а други биват показно оковавани.

България е окована от корупция и незачитане принципите на правовата държава. Законите са обезсилени с еднолично решение, за да се покаже на гражданите, че техните права не струват нищо пред интересите на определени икономически кръгове и лица. Завладяната от модела “Борисов” държава заличава демократичните ценности, разделението на властите, гражданските свободи и върховенството на закона, които са в основата на конституционната демокрация и принадлежността ни към обединена Европа.

Ето защо Зелените решително ще се борим за защита на основните права на гражданите, спазване на българското и европейското законодателство и утвърждаване върховенството на закона.