Борислав Сандов: Планът за завод на Гайтански във Върбовка има редица нарушения

Борислав Сандов: “Преди два дни се проведе заседание на Експертния екологичен съвет към РИОСВ – Велико Търново във връзка с проекта на “Петрургия” ООД за изграждане на завод за каменна вата при село Върбовка, община Павликени. Проектът предвижда заводът да се захранва с енергия посредством горене на отпадъци в размер на повече от 420 000 тона годишно.

Този въпрос предизвика силно обществено вълнение, затова и аз се запознах с него. Според Общия устройствен план на община Павликени в тази територия не е предвидено никакво подобно намерение. Кариерата за завод на каменна вата е само част от инвестиционното намерение и това, което притеснява хората, е предвидената огромна инсталацията за изгаряне на отпадъци. Много хора смятат, че заводът е само прикритие, за да се изгради тази инсталация. Има поне няколко нарушения в тази процедура, заради които всеки директор на регионална инспекция би следвало да я върне за преразглеждане, за да има правна сигурност, независимо какво решение ще вземе – положително или отрицателно.”