Кауза: За морски плажове без бетон

Появата на бетонови фундаменти на морския плаж с цел разполагане на заведение за хранене, за което сигнализираха преди дни будни граждани на Бургас, поставя за пореден път въпроса за доброто управление на Черноморското ни крайбрежие и конкретно за морските плажове.

Поправките на ЗУТ относно преместваемите обекти, гласувани от 44 НС, направиха допустими и законосъобразни въпросните „бетонови стъпки”, които в момента се заравят на плаж Бургас – Север, а преди месеци – на плаж Бургас-Център и на плаж „Смокините-Север” в община Созопол.

Тази законност обаче е само привидна: за поставяне на търговски обекти на морския плаж заедно с бетоновите фундаменти се използват и други конструктивни елементи , като, например, метални монтажни скари и др. , които реално превръщат „преместваемите” обекти в строежи четвърта и пета категория, а тяхното присъствие на плажа не е допустимо. Подобно становище даде ДНСК по повод случая на „Смокините-Север”. Възникват и други въпроси, като въпросът за трайното увреждане на плажната ивица при евентуално премахване на бетоновите фундаменти, до каквото не би следвало да довежда демонтирането на един обект, ако е наистина „преместваем”.

Въпреки изразената позиция от страна на строителната инспекция обаче „строежите”, наричани „преместваеми обекти” по морския плаж продължават. ДНСК контролира дейността на общините по издаване на строителни разрешения за тези преместваемите обекти, но е лишена от възможност да санкционира, така че е налице явен проблем със съответствието на задълженията и правомощията на тази ключова специализирана институция.

Същевременно обществеността, нарекла Черноморието „Бетономорие” става все по-непримирима към бетона на морския плаж и привидната законност.

„В общественото съзнание бетон и море вече са две несъвместими понятия и с право. Не е ли време да помислим за изключване на бетона и желязото при обектите на морските плажове. Вместо това да се използват еко-материали за повече природосъобразност и вписване в средата, заедно с преразглеждане на плътността и максималния разрешен размер на един обект”, смята д-р Даниела Божинова, общински съветник от Демократична България/Зелено движение в Бургас.

Наложително е прецизиране на националното и местното законодателство във връзка с дефинирането на преместваеми обекти, както и настоящите обтекаеми норми за плътност. Необходимо е по-добра съгласуваност между релевантните институции – МТ, МРРБ, МОСВ, общини, както и уточняване на техните роли при управлението на морските плажове, така че споделените им компетенции да не се превръщат в лоша координация и споделена безотговорност.Снимки: Свобода Атанасова