Кауза: За въвеждането на депозитна система

Борислав Сандов: “Обсъждаме въвеждането на вендинг машини, в които хората да могат да връщат пластмасови бутилки.

Срещу опаковките всеки ще получи касова бележка или директно възнаграждение, което да служи като стимул бутилките да се връщат за рециклиране, а не да се изхвърлят на боклука. Необходима е кардинална програма, за да може България да изпълни целта до 2029 г. 90% от опаковките от пластмаса да бъдат рециклирани. Това е европейска директива и ако не бъде изпълнена, България ще плаща милионни глоби. Можем да вземем за пример депозитната система за рециклиране на опакови, каквато има въведена в много страни, сред които и Литва.”