Кауза: Чиста земя и чиста храна

В България имаме шанс, използвайки Зелената сделка, да поставим ново начало в земеделието. Докато фермерите страдат от промените в климата, занемарената инфраструктура за напояване и водопой и субсидирането на малцина едри зърнари, добивът на качествени плодове и зеленчуци, които имат висока добавена стойност, пада.

Гърция получи одобрение за план, включващ 450 млн евро за традиционни култури и биоземеделие. Нидерландия и Белгия също насочват средства приоритетно в този сектор. Това трябва да се случи и в България!

Ние също трябва да си свършим работата в интерес на българските земеделци така, че печеливши да бъдат малките и средни стопани, отглеждащи традиционни и биокултури. По-качествена и по-здравословна храна, за която производителите получават по-добри доходи.