Кауза: Чист въздух

Според доклада на Европейската комисия по околната среда за 2020 г. България се намира на ПЪРВО място по смъртност в ЕС, причинена от замърсяване с фини прахови частици (PM2.5).

Само за последната година статистиката на Онкологичния център във Велико Търново е отчела 20% ръст на онкологичните заболявания в града, а масово граждани се оплакват от алергии и респираторни заболявания.

Необходим е мониторинг над съдържанието на емисиите, които индустриалните замърсители ежедневно изпускат в атмосферата и по този начин да бъде установено какви са нормите за съдържание на формалдехид и фини прахови частици (PM10) във въздуха.

ПРОТИВ сме изграждането на инсталации и депа за изгаряне на опасни отпадъци на територията на страната и ЗА увеличението на санкции за нарушителите.