Кауза: Възобновяема енергия

Най-краткият път към по-ниски цени на тока и електроенергията е възможно най-много българи да могат да станат производители на поне поне част от потреблението си сами.

Цените на соларните инсталации намаляват постоянно и това ги прави атрактивни за потребителите, но бюрокрацията забавя процеса…

Каскадата от разрешителни и административни разкарвания отнема най-малко година и може да откаже всеки.

Стъпката е ясна: Максимално отпадане и опростяване на процедурите за мини инсталации, за да може на всеки покрив да има соларни панели, които да са свързани към мрежата.