Градина заДружба

Споделяме с вас историята на “Градина заДружба” – най-голямото пространство в София за градско градинарство, разказана лично от екипа на Градско градинарство – София. 👇

Градина заДружба е създадена през 2015 г. от гражданска инициатива Градско градинарство – София върху терен, предоставен от ОП „Пазари юг“ с посредничеството на Хранкооп. Намира се в двора на бившата общинска фирма „Озеленяване“ на ул. Делийска воденица в кв. Дружба, София. Условията са определени от „Пазари юг“: земята и водата се ползват безплатно и без договор, само с устна договорка – договор е поискан от градските градинари, но е отказан. Водата идва от цистерна, която се захранва от сондаж, и се ползва както за отглеждане на цветя от „Пазари юг“, така и от градските градинари.

В началото градинките са разположени върху т. нар. шедове – парчета земя, оградени с бетон, служили някога за доотглеждане на саксийни растения на открито преди реализацията им. През 2017 г. „Пазари юг“ искат от градинарите да освободят шедовете и да се преместят върху поляната, намираща се в двора (парцел 1117 или поземлен имот с ид. 68134.1506.1117, А и Б са метална ограда).

2018 г. – „Пазари юг“ отдават оранжериите под наем на фирма за производство на цветя, която ползва и част от шедовете. Водата за напояване отново е от цистерната и се споделя между фирмата и градските градинари. Градско градинарство – София настоява пред „Пазари юг“ за сключване на договор за ползване на земята за градско градинарство и достъп до вода, но неуспешно, затова отправя искане до Комисията по екология на СОС за съдействие за сключване на договор за ползване на земята и вода. Непосредствено преди изслушването екипът се сдобива със скица на имота, от която става ясно, че „Пазари юг“ са настанили Градина заДружба върху частна земя, намираща се в рамките на някогашния терен на „Озеленяване“.

В началото на 2019 г. „Пазари юг“ съобщават на градските градинари, че повече не могат да ползват вода по досегашния начин (от цистерната, която се намира върху частния парцел 1117). Следва устна уговорка с „Пазари юг“, според която: 

  • градинарите ще наемат гаражна клетка, намираща се върху шедовете – това е факт от м. март 2019 г. до края на сезон 2021, но предложеният от „Пазари юг“ договор е за наем на павилион на пазара от частно лице (някой от градинарите);
  • градинарите ще черпят вода (посредством закупена от тях помпа) от стар кладенец, намиращ се върху парцел 1117;
  • градинарите ще закупят табло, което ще отчита използвания от помпата ток, а „Пазари юг“ ще го върже към своя партида. Токът е заплатен окончателно на 20.05.2021 г., а малко преди това захранването на таблото е прекъснато и повече не е подновявано от страна на „Пазари юг“.

    През 2020 г. от „Пазари юг“ устно обявяват, че част от шедовете могат да се ползват отново за градинки. Именно те бяха заличени от багери миналата седмица. От „Пазари юг“ избягват комуникация с градинарите, особено активно в последните дни. Слуховете за това какво и кога предстои идват от охраната.

    През всички години „Пазари юг“ държат на тезата, че парцел 1117 е общинска земя. За първи път научихме, че е частна, през 2018 г., когато се сдобихме със скица на поземления имот. По това време научихме, че се предвижда строителството на път, минаващ през парцела. Наскоро научихме кои фирми са настоящите собственици на земята и се опитваме да влезем в контакт с тях, за да уговорим ползването на земята, докато не започнат строителство.