Георги Стефанов: Отлагането на реформите в енергетиката ще доведе до обедняване и преждевременна смъртност 

Всяка година 3000 българи умират преждевременно заради изгарянето на въглища и мръсния въздух

Георги Стефанов е член на Изпълнителния съвет на Зелено движение и експерт по енергетика и климат

25-ти април 2024 г. ще остане в новата история на България като датата, на която депутатите от ГЕРБ, ДПС, БСП и Възраждане в 49-то събрание решиха да изберат популизма вместо прагматизма. На тази дата се гласуваха решения, които ще задълбочат икономическите проблеми на страната, реално ще забавят устойчивото икономическо и енергийно развитие и ще доведат до още по-голямо задълбочаване на проблемите и обедняване на социално уязвимите българи. Това със сигурност ще доведе и до задълбочаване на демографската криза, тъй като младите хора в страната ни  искат да живеят в модерна и Европейска България, а не тя да върви към своето печално минало.  

Единствено депутатите от Зелено движение Даниела Божинова и Васил Тодев гласуваха за това България да се превърна в изпреварваща икономика и модерна европейска държава, неподкрепяйки популистките решения на мнозинството в Народното събрание. Предложения, вкарани в последните часове преди разпускането на текущия парламент, без да се вземат предвид икономическите данни и показатели, мнението на експертите и на всички заинтересовани страни.  

Какво на практика се случи през последните 48 часа?

  1. В сряда, 24-ти април, бе свикано извънредно съвместно заседание на Комисията по енергетиката и Комисията по околна среда и води. На това заседание се одобри ключова реформа по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), а именно приемането на Пътна карта за климатична неутралност, тъй като това е една от основните бариери, за да може България да отпуши процеса и да получи 2-то плащане по ПВУ. 

Какво представлява Пътната карта за климатична неутралност? Това е документ, който обхваща милиардите лева публични инвестиции за декарбонизация на българската икономика, които България ще получи през следващите години от различни пера от бюджета на ЕС, за да може да ускори модернизацията на икономиката, икономическото развитие и да догони нивата на заплащане, които да стигнат до средноевропейските нива за цялата държава. Това ще ни позволи да се приближим максимално към стандарта на живот за ЕС, превръщайки българската икономика в много по-ефективна и печеливша. Такива процеси се случиха вече във всички източноевропейски държави и това се вижда от всички българи, посещаващи тези държави, като дори съседите ни от Румъния значително ни изпреварват. 

Зелено движение припомня, че българската икономика отделя 3,8 пъти повече емисии на единица БВП, което я превръща в енергийно интензивна икономика, като това се компенсира с по-ниски заплати в повечето случаи.

  1. На същото заседание на двете комисии се одобри и отлагането с една година на либерализацията на енергийния пазар за България. Друга ключова реформа по ПВУ.  

Какво означава либерализация на електроенергийния пазар? Това означава предоставяне на възможност всички хора да започнат сами да купуват и произвеждат електрическата енергия, което основно е от полза за по-бедните потребители у нас, тъй като заради многото възможности за производство и доставка на ел. енергия цените за крайните потребители започват да трайно да намаляват на пазарен принцип или те започват изцяло да си я произвеждат сами, като така спират да бъдат зависими от външни производители на енергия. Този процес води и до истинска национална енергийна сигурност, тъй като милиони хора от просто консуматори се превръщат в граждани, които могат да намерят по-евтина енергия, а ставайки производители, се засилва и икономическия растеж за цялата икономика. Всичко това ще позволи старите и замърсяващи производствени мощности, изгарящи въглища и водещи до преждевременна смъртност на 3 хиляди българи всяка година от замърсяването на въздуха, да се трансформират и модернизират, а българите да се превърнат от консуматори в производители. 

  1. Пак в сряда в Комисията по енергетика, бе предложена и вкарана нова точка в дневния ред в последната минута при стартирането на заседанието, която предлага Народното събрание да задължи Министерството на финансите и Министерството на енергетиката да заделят за следващите за следващите 6 години по 200 милиона лева от данъците на всички българи, за да може да се поддържа функционирането на въгледобива и рекултивацията. 

Зелено движение припомня, че по концесионен договор и на база на комплексното разрешително за тези дейности концесионерът е задължен да заделя годишни вноски, за да рекултивира нарушените терени от своята дейност и да ги върне в техния първоначален вид и начин на ползване. В комисията остана без отговор въпроса откъде ще дойдат тези средства в размер на 1,2 милиарда лева, както и къде са и в какъв размер са натрупаните вноски за рекултивиране на нарушените терени както за държавните мини, така и за всички останали добивни дейности, извършващи се у нас, и означава ли това, че българският данъкоплатец трябва да покрие тези огромни разходи за рекултивация както от въгледобива, така и от останалите добивни  концесионни дейности?

  1. Изводи: На 25-ти април след разгорещени дебати Народното събрание отложи приемането на Пътната карта за климатична неутралност, прие либерализацията да стартира 1 година по-късно, т.е. от 1-ви юли 2026 г. и задължи Министерство на финансите и Министерство на енергетиката да осигурят 1 милиард лева за следващите 4 години за рекултивация на нарушените терени от въгледобива на територията на комплекс „Мини Марица Изток“. 

Зелено движение изразява позиция, че поисканите 1 милиард лева за рекултивация няма да бъдат одобрени от ЕК и ще бъдат обявени за непозволена държавна помощ, което е много голямо нарушение на икономическите принципи за конкурентоспособност на Съюза. Също така действията и решенията на Народното събрание от 25-ти април със сигурност ще доведат до пълно блокиране на 2-то, 3-то и 4-то плащане по Плана за възстановяване, което означава, че в държавния бюджет няма да постъпят приблизително 2 милиарда лева. Не на последно място, решенията на депутатите от 25 април ще доведат и до блокиране на средствата по Териториалните планове за справедлив преход, които също са в размер на над 2 милиарда лева, защото тези планове бяха одобрени през декември 2023 г. под условие, че България одобри ясни и междинни цели за намаляване на емисиите и модернизиране на икономиката.

През следващата седмица представители на Зелено движение ще бъдат на посещение в Брюксел и ще информират европейските ни партньори и Европейската комисия за взетите неправомерни решения на 25 април от Народното събрание, като ще положим всички усилия тези решения да бъдат ревизирани, за да може България да преодолее тези предизвикателства, да тръгне в посока към устойчиво развитие и българските граждани да не загубят милиарди левове за ускорена модернизация. Не на последно място считаме, че такива популистки действия и решения в предизборни времена ще доведат до забавяне на влизането ни в Еврозоната и присъединяването ни към Шенген и по суша, тъй като модернизацията и декарбонизацията на икономиката на България са от голямо значение за ЕС, а ние останахме последната държава-членка, която няма ясен план как преодолява тези предизвикателства.