„Топлофикация“ – София няма да трови въздуха на столицата!

✅ Върховният административен съд потвърди решението на Административен съд-София.

✅ Окончателно е отменено е Решението по оценка на въздействието върху околната среда на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите София, с което се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък” на площадка ТЕЦ “София”.

✅ Увенча се с успех осемгодишната битка на адвокатите Регина Стоилова, Александър Коджабашев и Иван Велов, съпредседател на Контролния съвет на Зелено движение и бивш народен представител в 45-о НС.