Кауза: Грижа за животните

В 21 век развитието на човешките общества се оценява и по тяхната грижа за безсловесните спътници на човека – домашните, селскостопанските и дивите животни. В българското общество има високо ниво на емпатия и грижа за животните за разлика от липсващата политика в държавните и местни власти в тази област.

Ние залагаме нова политика за хуманно отношение на животните съдържаща:

1. Укрепване на т. нар. „зоополиция“ и развитие на функциите й за защита и хуманно отношение към животните, както и за опазване на дивата флора и фауна. Ясно разпределение на отговорностите на институциите; правила и процедури за действия и наказания в случаите на нехуманно отношение и жестокост към животните;

2. Развъждането и търговията с животни да се осъществяват само от регистрирани развъдници, които да подлежат на строги изисквания и контрол. Възможност за идентификация и проследяване на всяко домашно и селскостопанско животно. Забрана за продажба на кучета и котки на пазари за животни, в интернет сайтове и зоомагазини.