Борислав Сандов на неформална среща на министрите по околна среда на ЕС в Амиен, Франция

Борислав Сандов: “Днес взех участие в неформална срещата на министрите по околна среда, която се провежда в Амиен, Франция. Тя ще продължи и утре ,21 януари, и е традиционна за всяко ротационно председателство на ЕС.

Една от основните теми за дискусия през първия ден на срещата беше свързана с устойчивата употреба на пестициди – въпрос с особена важност както за земеделието, така и за опазването на човешкото здраве и околната среда. По време на срещата акцентирах на необходимостта от прилагане на ефективна европейска рамка, която да подобри информираността, да повиши защитата срещу неблагоприятното въздействие на определени вещества върху хората и природата, както и да установи нулева толерантност към остатъци от пестициди във вносните продукти. Необходимо е да разширим осведомеността и знанията и да засилим контрола върху употребата и прилагането на продукти за растителна защита, като същевременно осигурим ефективни стимули за благоприятни алтернативи с оглед опазване на човешкото здраве и околната среда.

С министрите обсъдихме и въпросите, свързани с прилагането на Стратегията за устойчивост в областта на химикалите, което е важна стъпка към постигане на целта за нулево замърсяване и осигуряване на нетоксична околна среда.

В първия ден на срещата обсъдихме още обезлесяването и деградацията на горите в световен мащаб и ролята на ЕС за предотвратяване на тези процеси. Разширяването на земеделските земи за производство на стоки е основен двигател на загубата на естествени местообитания в трети страни, като това сериозно възпрепятства и усилията на ЕС в борбата с изменението на климата. Ето защо, според България, законодателството на ЕС трябва да противодейства на тази тенденция с подходящи мерки, за да гарантира, че добивът и потреблението на продукти, внесени в ЕС, не водят до обезлесяване и деградация на горите в световен мащаб.

В рамките на Съвета проведох двустранна среща с румънския министър на околната среда, водите и горите Барна Танчок, с когото обсъдихме замърсяването на въздуха по северната граница на страната ни, както и възможностите за сътрудничество.

Утрешната сесия ще продължи със съвместно обсъждане на министрите на околната среда и министрите на енергетиката по въпросите на справедливия преход към нискоемисионно развитие и ролята на горите в борбата с изменението на климата.”