Борислав Сандов и Борис Бонев обсъдиха мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух и управлението на отпадъците в София

Борислав Сандов: „Вчера с Boris Bonev – общински съветник от Спаси София – обсъдихме мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух и управлението на отпадъците в София.

Според нас са необходими нови станции за измерване качеството на въздуха – на Орлов мост и на критични места като Западен парк, кв. „Христо Ботев“ и витошката „яка“. Повече на брой станции ще допринесат за по-пълна информация относно източниците на замърсяване и необходимите мерки, които трябва да се вземат в отделните квартали.

Сред темите за въздуха бяха и две добри практики, които са приложени в Полша: въвеждане на нискоемисионна зона, която да бъде не само за коли, но и за битовото отопление и поставяне на табла с достъпна и разбираема информация за качеството на въздуха в реално време.

Коментирахме също така дали за инсинератора в София може да се намери по-подходящо решение и място. Обсъдихме и необходимостта от поставяне кафяви контейнери за биоотпадъци..“