Борислав Сандов и Даниел Лорер посетиха „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) край Пловдив

Борислав Сандов:

Вчера посетих „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) край Пловдив заедно с министъра на иновациите и растежа Daniel Lorer. Двамата взехме участие в заседание на консултативния съвет към зоната и обсъдихме плановете за трансформирането й във въглеродно неутрална индустриална зона, представени от Пламен Панчев, основател и изпълнителен директор на ТИЗ.

България става част от ускорения процес на зелена и дигитална трансформация. Тя интегрира принципите на кръговата икономика, трябва да е биобазирана и в синергия с целите за устойчивото развитие, стъпвайки на трите основни стълба – икономика, екология и социални аспекти. С министър Лорер видяхме, че бизнесът в тази зона е наясно с всички предизвикателства и дори е в авангарда на добрите примери в България за прехода към кръгова и зелена икономика – със задоволяване на собствените енергийни нужди, увеличаване на ефективността при ползването на ресурсите, при енергийните и технологичните процеси, с използване на иновативни подходи и решения, базирани на иновации.

Климатичните политики, които трябва да приложим, освен затруднения, осигуряват условия за икономически растеж и по-чиста и здравословна околна среда. С новите подходи можем да направим България икономически атрактивна за инвеститори и адекватна на процесите на европейско ниво в съчетание с новите финансови инструменти на ЕС.

Успешните примери, сред които и ТИЗ, ще бъдат представени в края на годината на форума на високо ниво на ООН в Египет, който е от поредицата срещи на върха по изменението на климата. Идеята е страната да покаже, че като член на ЕС е част от процеса на прехода към кръгова икономика.

Кметът на община Марица Димитър Иванов съобщи, че първият общински завод за рециклиране на пластмаси в България ще е на територията на община Марица.

Заедно с министър Даниел Лорер посетихме завода на „Милара Интернешънъл“ на територията на икономическата зона, както и се качихаме на лекотоварен електрически автомобил, произведен от завода и разработен изцяло от български инженери.