Борислав Сандов: Фактът, че България вече има вицепремиер по климатичните политики се разглежда от нашите европейски партньори много положително

Акценти от вчерашното участие на Борислав Сандов в Bulgaria ON AIR:

От екологична гледна точка по-добрият вариант за АМ “Струма” е да се изгради дълъг тунел през Кресненското дефиле. В цялостната оценката на въздействието върху околната среда, която е правена в началото на проекта, се предвиждат две трасета. Едното е за обход на изток по склоновете на Пирин, а другото е за дълъг тунел през дефилето. Вината на предходните правителствата е, че не са решили да изпълнят едно от тези две предложения. Третото обсъждано трасе е открит скоростен път през Кресненското дефиле, което е и причината за огромното забавяне на проекта. Ако не се съгласим с изискването на ЕК и оставим преминаването на открито трасе през дефилето, това със сигурност ще породи наказателни процедури. Ние искаме да ги избегнем и да не се инвестират национални средства, а европейски, което не е възможно при този вариант. Надявам се инфраструктурните промени да се случат в рамките на 4-годишния мандат на това правителство.

По отношение на идеята за горене на боклуци в Маришкия басейн, все още се правят анализи. В момента се преработва Националният план за възстановяване и устойчивост. Изважда се една голяма компонента, свързана с преустройството на ТЕЦ “Марица-Изток” 2, който да замени мощностите на въглища с такива на газ. Търсят се заместители, които не са препоръчителни, но могат да бъдат и RDF отпадъците. Ангажиран съм да проучим всички възможности и за вземем правилното решение, което да е щадящо за здравето на хората.

Европейската комисия е установила наличието на 53 незаконни сметища на територията на Българя и затова срещу нас има наказателна процедура. В момента те са около 20 и е необходимо да намерим допълнителни възможности, за да бъдат закрити. Средствата, необходими за справянето с този казус, са 10 милиона лева, които трябва да бъдат осигурени от държавата. Важно е общините да спрат да изхвърлят отпадъците на незаконни сметища с цел да си спестят транспортните разходи. Имаме проблеми и със законните депа, които много често са със запълнен капацитет и се налага разкриването на допълнителни клетки. Дългосрочно решение, което може да донесе резултати, е промяна на цялостната ни политика за управление на отпадъците, за да включва тя рециклирането и разделното събиране. Имплементирането на депозитна система е част от системните промени, които ние готвим като политики, за да може това все по-малко отпадъци да отиват на депата.

Проблемът със замърсяването на въздуха и високите нива на фини прахови частици изисква участието на всички институции, гражданите и бизнеса. Като спешни мерки за пръв път ще бъдат отпуснати средства от националния бюджет в размер на 47 милиона лева. Финансирането е насочено към общините за прилагане на мерки за борба с мръсния въздух и подмяна на отоплителни уреди в детски градини, общински сгради и училища. В допълнение, ще стартира и вторият период на финансиране по Оперативна програма “Околна среда 2014-2021”, през който ресурсът ще бъде в размер на 120 милиона лева и ще е насочен към домакинствата за подмяна на отоплителни уреди.

Фактът, че България вече има вицепремиер по климатичните политики се разглежда от нашите европейски партньори много положително. Това показва волята на правителството за по-амбициозни действия по тази тема.

Цялото интервю изгледайте тук: https://bit.ly/3FnUcIc