Започва национална кампания по залесяване чрез засаждането на 100 милиона дървета

Започва национална кампания по залесяване чрез засаждането на 100 милиона дървета! По този начин България се присъединява към кампанията на Европейската комисия за засаждане на 3 милиарда дървета до 2030 г. в рамките на Европейския съюз.

Ще се организира засаждането не само в горски територии, а покрай пътища, в градовете и крайградските райони, както и в територии, които са земеделски.

Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов:

Това ще е отворена национална кампания, за която имам подкрепата на премиера и правителството, получих подкрепа от президента, омбудсмана и граждански организации, които дълги години засаждат дървета. Не на последно място – и от Европейската комисия. В България се засаждат около 4 млн. дървета годишно, но идеята е този брой да се увеличи значително.

Вече се водят разговори с държавните горски предприятия за осигуряването на посадъчен материал, осигурено е и финансиране за началото на кампанията. Предвиждат се средства по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., които няма да могат да се усвоят заради забавени проекти, да бъдат пренасочени към кампанията по залесяване. Ще използваме средства, които остават непохарчени заради липсата на действия от досегашната власт. Преди дни договорих тази възможност в Брюксел и имаме съгласието на Европейската комисия около 100 млн. лева да отидат за началото на тази кампания – за посадъчен материал, покупка на технически средства и др.

Надявам се всеки човек, който е загрижен за природата и за бъдещето на България, да се включи. Убеден съм, че хората ще подкрепят кампанията, защото така се борим с климатичните промени по естествен път – като засаждаме дървета, които поглъщат въглеродния диоксид. Това е важна мярка за борба с климатичните промени.