Празнуваме Деня на Земята! За нас всеки ден е такъв

Днес е международният Ден на Земята – ден, който засяга всички нас, всеки мъж, жена и дете, които живеем на тази прекрасна, но и така уязвима планета.

Изменението на климата застрашава света, екосистеми загиват. Ние, хората, влияем все повече върху тези процеси, а за да не унищожим Земята нещо – не, много неща – трябва да се променят. 

Зелените партии и движения по света възникват в общности на ангажирани със спасяването на Земята хора. Такива, каквито сме и ние, в българското Зелено движение.

Гражданите, правителствата и компаниите трябва да работят заедно, казват инициаторите на Деня на Земята. Идеята възниква от студентското движение в САЩ през 1970 г. „Целта на Деня на Земята беше да се демонстрира на Вашингтон и на обществеността, че в Северна Америка има екологично движение и че природата вече има силно лоби“. Милиони участват в демонстрацията и настояват политици, държавници, бизнессреди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. 

Да се върнем у нас – политическа партия „Зелено движение“ е единствената българска политическа формация, пряко ангажирана със създаването и прилагането на зелените политики у нас. Защитата на българската природа, на биоразнообразието, на правото на българите да живеят в чисти и зелени градове, да дишат чист въздух, да имат чисти и пълни с живот реки и море – това не е просто мечта, а наше ежедневие. Наша работа, наша човешка и политическа цел, за която работим и ще работим непоколебимо.

През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. като една от първите страни, присъединили се към международното му отбелязване. Целта е хората да се обединят в защита на околната среда, точно както ние, в Зелено движение, сме го направили вече.

Влиянието и важността на екологичното движение постоянно расте, хората все повече си дават сметка, че живеем в свързан свят и когато пеперудата махне с крилца на едно място, някъде другаде може да възникне ураган. Свързваме тази метафора с крехкото екологично равновесие на природата, защото пред очите ни то се променя ежедневно, с малко, почти незабележими действия, които водят до значими, често катастрофални резултати. 

През тази година Денят на Земята ще се проведе в над 175 държави. Идеята на този ден е да се насърчи екологичния или природосъобразния начин на живот. Всички са призовани да преосмислят използването на ресурсите, потребителското си поведение и производството на отпадъци.  

Тази година международното мото гласи: „Планетата срещу пластмасата“. Идеята е да се привлече внимание към сериозния проблем със замърсяването с пластмаса и как то вреди на природата. За Деня на Земята през 2024 г. EARTHDAY.ORG има за цел да сложи край на пластмасата в името на здравето на планетата и настоява за 60-процентно намаляване на производството на всички видове пластмаса до 2040 г.

Работните места също трябва да бъдат устойчиви; не само за да се пестят ресурси и енергия, но и заради здравето. 

Конкретен пример е компания, която всеки месец засажда по едно дърво за всички служители и след това ги насърчава да засадят още едно. Поне едно. Защото едно дърво поглъща средно 22 кг CO2 годишно. И в България има подобни зелени идеи. Има и прекрасни частни инициативи, като Гората.бг.

И така – засаждайте дървета навсякъде, където те липсват или са болни. Горите са живот!

И още – събирайте пластмаса! Реките, моретата и бреговете трябва да станат по-чисти. Всяка година в океаните попадат до 12,7 милиона тона пластмаса. А все пак водата е живот! И тук в България имаме прекрасни примери в тази насока, като инициативата „Капачки за бъдеще“. 

И ние, българите, също трябва да пазим тази част от планетата си! За нас и за всички след нас. И тъй като в Зелено движение разбираме устойчивото развитие като пълноценен социално-икономически модел, който осигурява благоденствие на днешните поколения и гарантира поне толкова обезпечен достъп до ресурси на бъдещите поколения, то за нас всеки ден е Ден на Земята. Такъв трябва да е за всички ни!