Предизборната ни програма: X. ГРАДСКА СРЕДА

Зелено движение с номер 29 в интегралната бюлетина разполага с подробно разписана програма за управлението на България. Във всеки ден до изборите ще акцентираме върху една глава от програмата.X.

Х. ГРАДСКА СРЕДА

1.   Градоустройство в полза на цялото общество, а не в интерес на отделни привилегировани групи.

a.   Устойчиво развитие на градовете – намиране на здравословен баланс между териториално разширяване и уплътняване на централните зони.

b.   Развитие на модерни технически мрежи, помагащи за справяне с климатичните промени – синьо-зелена инфраструктура – взаимосвързана мрежа от природни и изградени компоненти на ландшафта, включително водни и зелени пространства.

c.   Осъществяване на идеята за „15-минутен град“ – достъпност на всички необходими елементи за ежедневието на пешеходно разстояние за всеки гражданин жилища, работни места, търговски зони, образователни институции, здравни заведения, места за отдих и култура да са качествено развити в целия град и да няма нужда от дълго придвижване за достигане до всеки един от тях.

2.   Спиране на презастрояването в големите градове и в курортите, справяне с последствията от допуснатото вече презастрояване.

a.   Намаляване плътността на застрояване в жилищните и в смесените зони;

b.   Осигуряване на достатъчно терени за обществени зони и паркове;

c.   Обективна преценка за необходимите места за паркиране и осигуряването им.

3.   Здрав и устойчив жилищен фонд, достъпно за всеки гражданин подходящо жилище, както е подробно описано в раздел „Социално включване”.

4.   Удобни транспортни схеми, позволяващи бързо и евтино придвижване в градовете, с приоритет на обществения транспорт, пешеходното и велодвижение, както и на незамърсяващите превозни средства; 

5.   Зелени градове – развитие на системи от зелени площи – паркове и споделени градини, улично, фасадно и покривно озеленяване.

a.   Опазване на съществуващите паркове от промяна на предназначението и от застрояване;

b.   Осигуряване на терени за нови паркове и градини;

c.   Възстановяване на изоставени и неглижирани зелени площи, връщане на естествения вид на градските реки и създаването на зелени коридори около тях;

d.   Уличното озеленяване става основа за синьо-зелената инфраструктура и се развива като цялостна мрежа във всеки град;

e.   Създаване на нормативна база, подпомагаща развитието на зелените системи вместо затрудняване осъществяването на нови форми на озеленяване като фасадното и покривното;

f.    Създаване на национални стандарти за изграждане и поддръжка на зелени площи;

g.   Въвеждане на възможност за ползване на обществени зелени площи от гражданите под формата на споделени градини за градско градинарство.

6.   Активни превантивни и защитни мерки против наводнения, екстремни климатични явления, топлинни острови и други бедствия, породени от неустойчиви практики в населените места.