Skip to content

Владислав Панев: От Демократична България ще подкрепим бюджета

Vladislav Panev: “Подкрепяме бюджета, защото отговаря на коалиционното споразумение, а и трябва да защитим доходите на най-бедните ни сънародници от инфлацията. Същевременно изказваме опасения от планираните високи дефицит и бюджетни разходи. Не просто, защото не отговарят на критериите за Еврозоната, а понеже са опасни за фискалната ни стабилност.

Все пак разчитаме на двата сериозни буфера. Подценените приходи по ДДС, които очаквам да са по-високи, заради инфлацията. И заложените високи капиталови разходи, които трудно ще бъдат достигнати ако се стремим към добра ефективност. Защото няма смисъл просто да изливаме пари, независимо дали от Европа или от нашия бюджет, ако не можем да контролираме дали няма да бъдат вложени добре.”