Category Велико Търново

МО Велико Търново настоява за отнемане званието “Доктор хонорис кауза на ВТУ” на Владимир Путин

ДЕКЛАРАЦИЯ на местната организация на политическа партия Зелено движение, гр. Велико Търново във връзка с решение на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ от 26 януари 2009 год. за присъждането на почетно звание „почетен доктор на ВТУ (Doctor honoris…

В община Велико Търново беше учреден Инициативен комитет за местна гражданска инициатива ЗА ПАВЛИКЕНИ

През вчерашния ден в община Велико Търново беше учреден Инициативен комитет за местна гражданска инициатива ЗА ПАВЛИКЕНИ и съвсем скоро ще стартира събирането на подписи срещу инвестиционното намерение край Върбовка за строеж на завод за каменна вата и енергоизточник –…

Позиция на МО Велико Търново относно чистота на атмосферния въздух

Съгласно чл. 9, ал. 1 ЗЧАВ (ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ), Министърът на околната среда и водите съвместно със съответните заинтересувани министри издава наредби, с които утвърждава норми за емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти…

Позиция на МО Велико Търново относно експертен екологичен съвет (ЕЕС) на инвестиционно намерение на фирма „Петрургия АД“

Днес, 31.01.2022 г., в сградата на РИОСВ Велико Търново се състоя експертен екологичен съвет (ЕЕС) с цел разглеждане доклада по ОВОС на инвестиционно намерение на фирма “Петрургия АД”, относно изграждане на инсталация за изгаряне на RDF гориво в землището на…

Акция в подкрепа за чистата околна среда във Велико Търново

В развитите европейски страни гражданите смятат природата за безценно богатство и полагат усилия за нейното съхранение. Ние също искаме България да е сред тези страни, затова и нашите членове Илза, Надя и Светльо решиха чрез личния си пример да покажат…

Местни активисти и членове на Зелено движение във Велико Търново се включиха в протеста против строежа на завода на Румен Гайтански – Вълка

През изминалия ден местни активисти и членове на Зелено движение се включиха в протеста против строежа на завода за горене на отпадъци във великотърновското село Върбовка. Инвеститор е не кой да е, а Румен Гайтански – Вълка. Събралите се няколкостотин граждани изразиха…

СТАНОВИЩЕ на Местната Организация на ПП Зелено Движение във Велико Търново

Относно: Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на Инвестиционно предложение „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с.…

Зелено Движение във Велико Търново се бори с нерегламентирано замърсяване с тор

Често в района на град Велико Търново и прилежащите села хората се оплакват от неприятна миризма, свързана с нерегламентирано или неправилно използване на животински тор от фермери и арендатори. На 25.06.2021 Роман Рачков и Илза Христова – съпредседатели на МО…

Зелено Движение във Велико Търново разработи онлайн инструмент в полза на гражданите

Често в района на град Велико Търново и прилежащите села хората се оплакват от неприятна миризма, свързана с нерегламентирано или неправилно използване на животински тор от фермери и арендатори. Показателен в това отношение бе случаят в с. Къпиново, където в…