Роман Рачков

Роман Рачков

Съпредседател на МО Велико Търново и член на Изпълнителен съвет

Роман Рачков е агроном – магистър Тропично и субтропично земеделие от Аграрния университет в Пловдив и магистър финанси във Великотърновския университет.  Той е експерт по интегрирана и биологична растителна защита. Регистриран консултант по интегрирано упрваление на вредителите по селскостопанските култури. Живее и работи във Велико Търново

Председател е на Българската асоциация по биологична растителна защита с интереси в областта на инвазивните видове насекоми, биологичната растителна защита и отглеждането на насекоми при контролирани от човека условия.

Съпредседател е на Местната организация на политическа партия Зелено движение във Велико Търново. Активист в решаването на различни местни каузи свързани с опазване чистотата на въздуха, почвите и местното биоразнообразие на територията на област Велико Търново.

Добавете тук текста на загла

Роман Рачков в социалните мрежи:

Новини и позиции