Category Каузи

Декларация на ПП „Зелено движение“ в подкрепа на Габриела Банкова и в защита на транссексуалните и интерсексуалните хора в България

Водена от принципа на равнопоставеността, недискриминацията и защитата на основните права, политическа партия „Зелено движение“ изразява своята подкрепа за осигуряване на лични документи, отразяващи реалното състояние, както и достъп до социални услуги и упражняване на гражданство за всички граждани на…

Зелено движение търсим подкрепа за нашето предложение за велогаражи в Пловдив

По предложение на Зелено движение, от групата на Демократична България внесохме предложение в Общински съвет – Пловдив, с което вкарваме понятията “велогараж” и “велопаркинг” в Наредбата за преместваемите обекти и по този начин правим законно тяхното поставяне. Мотивацията ни Целта…

Жителите на Крумово се опитват да спрат застрояването на парка им

Както в градовете, така и в селата, зелените зони са обект на спорни интереси 543 жители на село Крумово се подписват в петиция в защита на парка Областният управител на Пловдив вече върна за преразглеждане предложението за застрояване на парка…

Кауза: Равнопоставеност

Зарица Динкова – първата жена зелен политик в изпълнителната власт на България: Докато жените като политическо представителство са малцинство, доскоро даже нарушение на правилото, тясно скроеният мироглед по-често концентрира вниманието си върху техните протоколни простъпки и външен вид вместо върху…

Кауза: За морски плажове без бетон

Появата на бетонови фундаменти на морския плаж с цел разполагане на заведение за хранене, за което сигнализираха преди дни будни граждани на Бургас, поставя за пореден път въпроса за доброто управление на Черноморското ни крайбрежие и конкретно за морските плажове.…

Кауза: За въвеждането на депозитна система

Борислав Сандов: “Обсъждаме въвеждането на вендинг машини, в които хората да могат да връщат пластмасови бутилки. Срещу опаковките всеки ще получи касова бележка или директно възнаграждение, което да служи като стимул бутилките да се връщат за рециклиране, а не да…

Кауза: За възстановяване на Княжевския и Драгалевския лифт

Витоша е най-посещаваната защитена територия в България и заради своето значение за столичния град е част от неговия герб. Тя е най-старият парк на Балканския полуостров и защитена зона от европейската екологична мрежа Натура 2000. Територията на Природен парк Витоша…

Кауза: НЕ на домашното насилие

В следствие на Ковид епидемията в България наблюдаваме зачестили случаи на домашно насилие. Фаталните случаи са 17 само за тази година. По-голямата част от жертвите на домашно насилие са жени, но потърпевши са също много деца и мъже. Недопустимо е,…

Кауза: Малък и среден бизнес

Просперитетът на България зависи от гръбнака на икономиката ни, който е дребният и среден бизнес. През последните две години хиляди търговци и малки предприятия се изправиха пред тежките последици от COVID кризата – първо, продажбите им бяха ударени силно миналата…

Кауза: Различни, но равни

Всеки заслужава да бъде обичан и приет такъв, какъвто е, в родината ни, но в законодателната ни уредба съществуват редица пропуски, които създават предпоставки за неравно третиране на българските граждани. В началото на този месец на среща с ЛГБТИ общността…