Skip to content

Зелено движение

ПП „Зелено движение“ подкрепя развитието на енергията от възобновяеми източници

Климатичната неутралност на ЕС до 2040 г. трябва да се постигне по прозрачен пазарен начин и според ясни анализи за нуждите Във връзка със Законопроекта… Read More »ПП „Зелено движение“ подкрепя развитието на енергията от възобновяеми източници

АЕЦ Козлодуй

ПП „Зелено движение“ отхвърля поредната гавра със закона в полза на ядреното лоби

В програмата на Народното събрание за тази седмица скоростно е предложен поредният проект за Решение, с което ще се придвижи изграждането на нови ядрени блокове… Read More »ПП „Зелено движение“ отхвърля поредната гавра със закона в полза на ядреното лоби

Прекратяване на членство в Зелено движение

През изминалата седмица по техен личен избор си подадоха искане за прекратяване на членство в ПП “Зелено движение” публични лица като г-жа Илина Мутафчиева, народен… Read More »Прекратяване на членство в Зелено движение

Позиция на “Зелено движение” относно земеделските протести и прилагането на новата Обща селскостопанска политика на ЕС

Политическа партия “Зелено движение” констатира, че сегашният състав на Европейската комисия не направи достатъчно, за да обясни логиката и целите на новите зелени политики в… Read More »Позиция на “Зелено движение” относно земеделските протести и прилагането на новата Обща селскостопанска политика на ЕС

За качеството и цената на висшето образование в България

Политическа партия „Зелено движение“ напомня, че без качество на образованието социалните реформи в него губят смисъл. Изненадващото предложение от 29.01.2024 г на Министерския съвет за… Read More »За качеството и цената на висшето образование в България

Позиция на „Зелено движение“ относно номинациите за конституционни съдии

Конституционният съд осигурява върховенството на Конституцията, като единствено на него е дадено правото да тълкува конституцията и да се произнася по противоконституционност на закони. Конституционният… Read More »Позиция на „Зелено движение“ относно номинациите за конституционни съдии

ПОЗИЦИЯ НА ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ ПО НОВИТЕ ГЕНОМНИ ТЕХНИКИ

Политическа партия „Зелено движение“ смята, че Новите Геномни Техники (НГТ) са научно откритие с голям потенциал за съществен напредък в развитието на науката и медицината.… Read More »ПОЗИЦИЯ НА ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ ПО НОВИТЕ ГЕНОМНИ ТЕХНИКИ